Yin-yang symbool                                                 5elementen

Bij Zenshiatsu ga je uit van het Oosterse Yin Yang principe. Het vormt de basis voor diagnose en behandeling.

Belangrijk is altijd het streven naar balans, harmonie tussen Yin en Yang. Yin en Yang staan voor twee tegengestelde krachten die elkaar in evenwicht proberen te houden.

De Oosterse filosofie ziet het universum als een kringloop van energie (Ki). Deze energie bestaat uit een negatieve en een positieve component, waarin Yin staat voor het donkere, het vrouwelijke, het ontvangende. Yang staat voor het lichte, het mannelijke, het scheppende.

De witte stip in het zwarte gedeelte van het symbool van Yin en Yang en de zwarte stip in het witte gedeelte geven aan dat iets nooit helemaal Yin en nooit helemaal Yang is.
Het betekent ook dat er een natuurlijke behoefte is om balans te vinden.
Ook geeft de cirkel de heelheid en de oneindigheid van Ki weer, het heeft geen begin en het heeft geen eind. De lijn van de twee krachten is gebogen, wat staat voor de constante beweging.

Met betrekking tot de Zenshiatsu is het Yin–Yang principe een methode om iemands Ki-staat vast te stellen en de aard en locatie van de onbalans te beschrijven. Iedereen heeft vanaf de geboorte een bepaalde energie meegekregen, hetzij meer Yin, hetzij meer Yang van aard. Door allerlei factoren, die zowel van binnenuit als van buitenaf kunnen komen verandert je Ki.
Zolang er evenwicht is zullen er geen problemen ontstaan. Bij een onbalans van het een of ander ontstaat er een disharmonie.

Met Zenshiatsu probeer je een eind te maken aan een tekort of een overschot aan energie op een bepaalde plaats in het lichaam. Yang-symptomen zie je vaak als stress, spanning en rusteloosheid in het lichaam. Yin-symptomen hebben vaak te maken met vermoeidheid, lusteloosheid, kilte en weinig energie.