Massage

KLASSIEKE MASSAGE

Massage staat bekend als de oudste vorm van volksgeneeskunde. Vanuit de Franse taal komen de benamingen voort die nog steeds als basistechnieken voor klassieke massage worden gebruikt zoals: effleurage (strijking), petrissage (kneding) en tapotage (klopping).

Deze technieken komen door de hele geschiedenis van de massage voor, vandaar dat men bij het toepassen van deze technieken spreekt van ‘klassieke massage’.

De klassieke massage beoogt (bind)weefsels los te maken, dus verklevingen weg te masseren, te ontgiften en daardoor therapieblokkades weg te halen. Daarmee wordt direct de plaatselijke doorbloeding versterkt, het lymfevocht gedraineerd en het spierweefsel ontzuurd. Vandaar de invloed op de doorbloeding, de lymfestroom en de stofwisseling. Je kunt hierdoor pijn, spier- en zenuwspanning in het lichaam verbeteren.

Een en ander geeft vervolgens een weldadig gevoel van ontspanning. Daarnaast wordt je bewuster van de spanningen in je lichaam, waardoor je een groter lichaamsbewustzijn ontwikkelt. Op die manier kan massage je ook dichter bij je gevoelens brengen.

In sommige gevallen maak ik gebruik van zogenaamde siliconen cups, om de doorbloeding nog beter te kunnen stimuleren. Hierdoor kan ik in korte tijd nog meer voor iemand betekenen. Ik zal dit altijd in overleg doen.


Klassieke massage kan o.a. worden toegepast bij:

Pijn
Stress en vermoeidheid
Vochtophopingen
Te hoge spier- en weefselspanning